Dewis eich iaith
Cau

Cartrefi gofal : Cyngor Sir Caerfyrddin

Dyddiad yr Adroddiad

09/03/2022

Pwnc

Cartrefi gofal

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107140

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Caerfyrddin

Cwynodd Ms X fod y Cyngor wedi methu â gweithredu ar ei chais am asesiad Gofal Parhaus y GIG, a hefyd nad oedd y Cyngor wedi ymateb i’w chŵyn ffurfiol a wnaed ym mis Ebrill 2021.
Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Ms X wedi cael ymateb i’w phryderon eto, a chysylltodd â’r Cyngor. Fel dewis arall yn lle ymchwiliad, cytunodd y Cyngor i ddarparu ymateb ffurfiol cam 1 i Ms X i’w chŵyn erbyn 31 Mawrth 2022. Derbyniodd yr Ombwdsmon hyn fel ffordd o ddatrys cwyn Ms X.

Yn ôl