Dewis eich iaith
Cau

Anhunanoldeb a stiwardiaeth : Cyngor Sir Powys

Dyddiad yr Adroddiad

17/02/2022

Pwnc

COD - Anhunanoldeb a stiwardiaeth

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002322

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Powys

Derbyniodd yr Ombwdsmon gŵyn gan aelod o’r cyhoedd bod Aelod o Gyngor Sir Powys (“y Cyngor”) wedi defnyddio ei safle fel aelod o’r Cyngor yn amhriodol wrth ohebu â’r achwynydd am anghydfod sifil.

Cyfeiriodd yr Ombwdsmon ei adroddiad ymchwiliad at Swyddog Monitro’r Cyngor i’w ystyried gan ei Bwyllgor Safonau. Caiff y crynodeb hwn ei ddiweddaru yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor Safonau.

Yn ôl