Dewis eich iaith
Cau

Anhunanoldeb a stiwardiaeth : Awdurdod Tân Canolbarth a gorllewin Cymru

Dyddiad yr Adroddiad

17/02/2022

Pwnc

COD - Anhunanoldeb a stiwardiaeth

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002848

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Awdurdod Tân Canolbarth a gorllewin Cymru

Derbyniodd yr Ombwdsmon gŵyn gan aelod o’r cyhoedd bod Aelod o Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru (“yr Awdurdod”) wedi torri Cod Ymddygiad yr Awdurdod.

Cyfeiriodd yr Ombwdsmon ei adroddiad ymchwiliad at Swyddog Monitro’r Awdurdod i’w ystyried gan ei Bwyllgor Safonau. Caiff y crynodeb hwn ei ddiweddaru yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor Safonau.

Yn ôl