Dewis eich iaith
Cau

Anghydfodau cymydog ac ymddygiad gwrthgymdeithasol : Cymdeithas Tai Hafod

Dyddiad yr Adroddiad

05/09/2022

Pwnc

Anghydfodau cymydog ac ymddygiad gwrthgymdeithasol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203096

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Hafod

Cwynodd Mr X, er gwaethaf iddo wneud sawl cwyn i’r Gymdeithas, ei bod wedi methu â mynd i’r afael â’i bryderon mewn modd amserol. Cwynodd Mr X ymhellach fod y Gymdeithas wedi methu â’i ddiweddaru ynglŷn â’i bryderon ac nad oedd wedi derbyn ymateb ffurfiol.

Wrth asesu cwyn Mr X, roedd yr Ombwdsmon yn pryderu ei fod wedi profi oedi sylweddol ac nad oedd eto wedi derbyn ymateb ffurfiol i’w bryderon. Fel dewis amgen yn lle ymchwiliad, cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Gymdeithas a chytunodd i dalu £150 o iawndal i Mr X. Yn ogystal, cytunodd y Gymdeithas y byddai’n darparu ymateb ac ymddiheuriad llawn i Mr X erbyn 16 Medi 2022. Derbyniodd yr Ombwdsmon hwn fel datrysiad i gŵyn Mr X.

Yn ôl