Dewis eich iaith
Cau

Addysg : Cyngor Sir Powys

Dyddiad yr Adroddiad

23/06/2022

Pwnc

Addysg

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201344

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Powys

Er gwaethaf y ffaith bod Mrs X wedi cyflwyno cwyn i’r Cyngor, cwynodd nad oedd hi wedi derbyn ymateb i’w phryderon eto.

Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Mrs X wedi cael ymateb eto gan y Cyngor, a chysylltodd â’r Cyngor. Fel dewis arall yn lle ymchwiliad, cytunodd y Cyngor i roi ymateb ffurfiol i Mrs X erbyn 18 Gorffennaf 2022. Derbyniodd yr Ombwdsmon hyn fel ffordd o ddatrys cwyn Mrs X.

Yn ôl