Dewis eich iaith
Cau

Mae gwaith Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn cynnwys ymdrin fel mater o drefn â gwybodaeth bersonol sy’n gyfrinachol ac yn sensitif, sy’n cynnwys cofnodion iechyd a gwybodaeth sensitif arall. Mae’r Ombwdsmon yn ceisio sicrhau bod y wybodaeth hon yn cael ei chadw yn gyfrinachol ac yn ddiogel bob amser.

 

Pan fyddwn yn gohebu â chi drwy e-bost, bydd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn anfon unrhyw wybodaeth bersonol gyfrinachol neu sensitif atoch drwy wasanaeth e-bost diogel Egress. Mae hyn yn hanfodol i ddiogelu cynnwys y deunydd. I fynd at yr wybodaeth a anfonir atoch drwy Egress, efallai y bydd angen i chi gofrestru i gael cyfrif am ddim drwy glicio’r ddolen ‘Defnyddiwr Newydd’ yn yr e-bost a gawsoch, neu drwy fewngofnodi gyda’ch ID Switch a’ch cyfrinair. Dim ond unwaith y bydd yn rhaid i chi wneud hyn, ac yna bydd modd i chi ymateb, a chychwyn, gohebu’n ddiogel â ni am ddim.

 

Efallai y byddwn weithiau’n anfon negeseuon e-bost ac atodiadau mawr atoch chi. Bydd unrhyw neges e-bost ac atodiad sy’n fwy na 20MB (gyda’i gilydd) yn cael eu hanfon drwy’r adnodd Trosglwyddo Ffeiliau Mawr. Bydd y negeseuon e-bost hyn yn cynnwys logo’r Ombwdsmon, yn ogystal â dolen i fynd at y deunydd. Yn yr un modd â negeseuon e-bost Egress eraill, bydd yn rhaid i chi fewngofnodi i Switch i weld y cynnwys.

Gallwch weld Canllaw Cychwyn Cyflym i Ddefnyddwyr yma.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiad am sut rydym yn defnyddio Egress, gallwch gysylltu â’n tîm TG yn itc@ombudsman-wales.org.uk. Bydd modd i chi hefyd gael rhagor o gymorth gan Wasanaeth Cwsmeriaid Technolegau Meddalwedd Egress: www.egress.com/support.