Dewis eich iaith
Cau

Llyfr Achosion y Cod Ymddygiad

Caiff Llyfr Achosion y Cod Ymddygiad ei gyhoeddi ddwywaith y flwyddyn ac mae’n cynnwys crynodeb o’r holl adroddiadau a gyhoeddwyd o dan adran 69(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000.

O fis Ebrill 2021, nid ydym bellach yn cyhoeddi Llyfr Achosion y Cod Ymddygiad. I bori neu chwilio crynodebau o ganlyniadau ac adroddiadau ymchwiliadau diweddaraf, defnyddiwch ein hofferyn diweddaraf – ‘Ein Canfyddiadau’ – ar gael ar frig y tab ‘Cyhoeddiadau’. Mae ‘Ein Canfyddiadau’ yn cael ei ddiweddaru’n fisol.
Hidlo yn ôl Pwnc
Hidlo yn ôl corff