Dewis eich iaith
Cau

Swydd Wag Gweinyddol – Swyddog Cefnogi Gwaith Achos

Os gallwch weithio trwy gyfrwng y Gymraeg, os oes gennych lygad rhagorol am fanylion, lefel uchel o sgiliau TG a phrofiad blaenorol o ddarparu gwasanaeth gweinyddol o fewn amgylchedd gwaith cyfrinachol, gall y rôl hon fod ar eich cyfer chi. Fel Swyddog Cefnogi Gwaith Achos, byddwch yn darparu cefnogaeth weinyddol i’r holl adrannau mewnol ac yn cefnogi ac yn ymateb i ymholiadau gan aelodau o’r cyhoedd ac eraill sy’n cysylltu â swyddfa’r Ombwdsmon. Byddwch yn cofnodi manylion achos ac yn delio ag ymholiadau, boed hynny dros y ffôn, llythyr, e-bost neu wyneb yn wyneb, pan fo’n briodol.

Byddwch yn rheoli sawl cyfrif e-bost a gweinyddu cofnodion electronig a drosglwyddir yn ddiogel a geir gan gyrff cyhoeddus, gan hysbysu derbynwyr a llwytho dogfennau i’r system rheoli achosion yn unol â hynny. Mae’r rôl hon yn gofyn am rywun sydd â phrofiad gwaith perthnasol blaenorol ac sy’n gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cynigir y rôl hon i ddechrau ar sail dros dro am chwe mis, ond mae potensial iddi ddod yn rôl barhaol. Os oes gennych ddiddordeb, ewch i’n gwefan ac e-bostiwch eich CV fel y gallwn drefnu i drafod y rôl yn fwy manwl.

Reference ID: Cefnogi Gwaith Achos

Hyd y contract: 6-12 mis

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 25/08/2021

Dyddiad cychwyn disgwyliedig: 30/08/2021

Math o swydd: Llawn amser, Dros dro

Cyflog: £20,094.00-£21,750.00 y flwyddyn

Buddion:

 • Cynllun Beicio i’r Gwaith
 • Digwyddiadau Cwmni
 • Pensiwn Cwmni
 • Disgownt Cyflogai
 • Parcio ar y safle
 • Tâl salwch
 • Disgownt siop
 • Gweithio o gartref

Amserlen:

 • Sifft dydd

Profiad:

 • Gweinyddu: 1 blwyddyn (ffafriedig)

Gweithio o bell:

 • Dros dro oherwydd COVID-19

Cliciwch yma am y Disgrifiad Swydd.

Cliciwch yma i lenwi’r ffurflen monitro cyfle cyfartal